Round Fellow

Venite huc et melior homo fias

Siden stiftelsen af ordenen i 1611 har ordene "Venite huc et melior homo fias" været vores motto.

"Kom hid og bilv en bedre mand"

Tid


Tid er en af de vigtigste faktorer i vort liv. Den tid vi har, den tid vi bruger, og den tid du nu har spildt på at læse denne tekst. 

Derfor tager ordenen udgangspunkt i den enkelte ordensbroders opfattelse af tid og oplevelse af tid, og den tid han er i nu, og var oplevede i går.Rejser


Dannelses rejser er en vigtig del af ordenens arbejdsområde.

Sådanne dannelsesrejser indholder tid til fordybelse i sindet, historien, og tager udgangspunkt i den enkelte ordensbroders Nu

Medlemmer


Ordenen har i tidens løb haft flere bærere. 

Lige nu er antallet af mænd der bærer ordenen stærkt begrænset hvilket bl.a. skyldes de meget snævre optagelseskrav

"Vi er ligeglade med, hvad man skriver om os, så længe det ikke er sandt" 


"Gennem overdrivelsen kommer man sandheden nærmest"


"Det er lettere at tale end at få noget sagt"


"Vi besider intet mod, men vi opfører os, som om vi gjorde - hvilket måske er det samme"


"Den som ikke ejer mod, må til gengæld være rap på fødderne"


"Det er vigtigt at være populær. Ellers synes folk måske ikke om os"

Hymne til den runde fyr

Round Fellow er måske bedst kendt for den berømte "Hymne til Round Fellow som afsynges over det meste af verden, af ordenens medlemmer. 

Teksten er desværre kun kendt af ordensbrødre, men det er almen kendt at den afsynges på melodien "Jeg er Havren", ligesom det er kendt at selv samme melodi ofte anvendes af ordenens medlemmer til digtning af lejlighedssange.


Mere information kan indhentes hos ordenens pressetjeneste.

Sagt og skrevet om Round Fellow